Możliwe jest zwiększenie bezpieczeństwa, pod warunkiem weryfikacji poprawności funkcjonowania witryny, serwera i sieci. Testy penetracyjne to usługa pozwalająca zbadać poziom bezpieczeństwa. Są to specjalistyczne testy przeprowadzane w celu lokalizacji luk i dziur w zabezpieczeniach, czy kodzie. Polegają m.in na naśladowaniu działań, które może podjąć intruz, sprawdzeniu wytrzymałości serwisu na atak, przeprowadzeniu walidacji kodu aplikacji, czy weryfikacji podatności na atak. Dodatkowo umożliwiają przekazanie sposobów pozwalające na zabezpieczenie systemu informatycznego i wskazaniu miejsc, w których mogą nastąpić ataki.

Testy penetracyjne pozwalają uzyskać rzetelne informacje na temat poziomu bezpieczeństwa kodu i systemu. W szybki sposób pomagają zlokalizować punkty, które należy zmodyfikować, by zwiększyć bezpieczeństwo całej infrastruktury informatycznej.

W zaprezentowanej ofercie proponujemy przeprowadzenie testów zarówno na urządzeniach, kodzie, serwerze, stronie internetowej, a także aplikacji mobilnej. Jesteśmy w stanie sprostać wszystkim wyzwaniom w obrębie infrastruktury IT.